Chiều ngày 23-3, tại trụ sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực công thương có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hai đơn vị ký quy chế phối hợp trong công tác PCCC

Trong quy chế phối hợp, 2 đơn vị trên sẽ tiến hành phối hợp trong công tác trao đổi thông tin và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật, văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan. 

Phối hợp trong công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực để kiểm soát và quản lý các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố và một số loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: xăng dầu, kinh doanh khí, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích cùng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn chứa hóa chất nguy trên địa bàn. 

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về PCCC cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý, phối hợp chữa cháy tại các doanh nghiệp, tập thể cá nhân hoạt động trong ngành công thương để giảm thiểu các vụ cháy gây thiệt hại về tài sản.

Ngay trong năm 2017, 2 đơn vị phối hợp sẽ  khẩn trương rà soát, đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh về đề án quy hoạch tổng thể ngành nghề sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố; triển khai đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố, đề xuất di dời các cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư. 

M.Đức