Tới dự Lễ ký kết, về phía Tổng cục XDLL CAND, có: Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Về phía Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; Đại tá Đinh Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Dự lễ ký kết còn có đại diện các Học viện, trường CAND; đại diện lãnh đạo, cán bộ của hai Học viện.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng cho biết, để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, tăng cường phối hợp hoạt động trong thự hiện nhiệm vụ của các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm ANQG và TTATXH, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị CAND đã nghiên cứu trao đổi, thống nhất triển khai phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ giữa hai Học viện; tăng cường mối quan hệ gắn bó và phối hợp trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai Học viện.
Lãnh đạo hai Học viện và các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo, cán bộ, học viên Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng cho Học viện Chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập, còn nhiều khó khăn, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, sau lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, Học viện Chính trị CAND sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng thực hiện tốt các nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như phối hợp, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học viên; tổ chức hợp tác về thông tin khoa học, tư liệu và thư viện, giao lưu học hỏi giữa cán bộ, giảng viên và học viên của hai Học viện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và lực lượng CAND giao phó.

Thu Uyên