Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị; định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp ngăn chặn hàng nghìn trang web, blog có nội dung xấu, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước... 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi họp.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn (TTAT) xã hội. 

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ đã họp bàn, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ CATƯ; chỉ đạo triển khai các  giải pháp cụ thể để thực hiện, phấn đấu là Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương. 

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả các mặt công tác đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp công tác bảo đảm an ninh mạng; chủ động phòng ngừa, khắc phục thiệt hại do hoạt động của mã độc tống tiền “WannaCry”.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí nóng; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTAT giao thông, trật tự công cộng; an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Các cơ quan thông tấn, báo chí trong CAND phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, các bộ, ngành chức năng chủ động thông tin chính thống kịp thời, kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận và định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, TTAT xã hội của đất nước.

Trần Xuân