Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thanh tra CAND đã đạt được những kết quả tích cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an. Cấp ủy và cơ quan thanh tra các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh tra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. 

Cụ thể, toàn lực lượng thanh tra CAND đã tiến hành 92 cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất đối với 511 đối tượng thanh tra. Qua công tác thanh tra, đã nắm chắc tình hình, phát hiện nhiều sai phạm của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, giúp các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa sai phạm. 

6 tháng đầu năm, lực lượng Thanh tra CAND đã kết thúc, ban hành hàng chục Kết luận thanh tra với hàng trăm lượt kiến nghị thanh tra với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị được thanh tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tướng Nguyễn Văn Lưu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng Thanh tra CAND trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ Thanh tra trong thời gian tới, từng bộ phận, từng cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động rà soát lại công việc; tổ chức tốt lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đặt ra. 

Đồng thời, lực lượng thanh tra cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng Công an các cấp tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm. 

Tập trung thanh tra về công tác cán bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Bảo đảm trong năm 2018 đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ”; đảm bảo phương châm: không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đáng bệnh nào thì chữa bệnh đó, ung thư thì tiến hành cắt bỏ - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra phải giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, thấu đáo, có lý, có tình, củng cố được đoàn kết nội bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm cho hoạt động thanh tra trong CAND tuân thủ pháp luật. 

Tập trung rà soát, giám sát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; chủ động tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế tài cụ thể đối với những hành vi cản trở, không thực hiện Kết luận thanh tra, tạo hành lang pháp lý, đảm bảo các kết luận thanh tra ban hành đều phải được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Trần Xuân