Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị Cụm trường đã thành lập 1 đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Tổng cục III, Cục X15, Phòng Thi đua X15, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 2 đơn vị. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Ban tham mưu của Trung đoàn 375, Đại đội 1 của Trung đoàn  600, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Đại đội 1 Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động…

Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua "Vì ANTQ"; gắn việc thực hiện phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ", Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ".

Với những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của từng lực lượng, phong trào thi đua "Vì ANTQ" thực sự là động lực, góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Hải Đường