Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và Công an Vĩnh Phúc đã tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác tạm giam, tạm giữ, công tác phối hợp giữa trại tạm giam, nhà tạm giữ với các cơ quan tố tụng; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thi hành án hình sự; đồng thời kiến nghị, đề xuất và đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu qủa công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tạm giam, tạm giữ cũng như công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Lan Hương