Cùng làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, Đoàn đã kiểm tra về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT quý I năm 2007; kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 về đảm bảo ANTT, Kế hoạch số 23 và Công điện 114 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh PCTP, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII cũng như tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia PCTP ở địa phương.

Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác đảm bảo TTATGT và kết quả thực hiện cải cách hành chính trong Công an tỉnh Nghệ An.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Phải tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình ANTT ở địa phương, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và nhân dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND và Quân đội nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế, bảo vệ tốt ANTT và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý để đảm bảo tốt TTATGT, lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, thông tư của Bộ Công an; thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và của Bộ Công an trên lĩnh vực này; tăng cường công tác TTKS giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là những tấm gương liêm khiết không nhận hối lộ.

Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Là lực lượng Công an trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương Đảng và Bộ Công an phát động, phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...

Minh Phương