Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng cán bộ, chiến sĩ