Với mục tiêu “Quyết tâm thực hiện lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, năm 2018, Khối các Cơ quan Nội chính thành phố sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trên từng lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức đơn vị; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh - quốc phòng, TTATXH; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi giao ước thi đua.

Về phía Công an TP Cần Thơ, sau khi giao ước thi đua được ký kết, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền lĩnh vực ANTT, TTATGT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao lễ tiết, tác phong của CBCS khi tiếp xúc với nhân dân.

Ngọc Hậu