Với phương châm “lấy địa bàn ấp, khu phố, hộ gia đình làm cơ sở để triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội", hướng mọi hoạt động phong trào cơ sở, sát cơ sở và phát huy tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở, Công an Bến Tre đã có nhiều cách làm hay, mang tính đổi mới, hiệu quả, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng có chiều sâu, phục vụ đắc lực cho công tác giữ gìn ANTT, vì lợi ích của người dân.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tặng quà các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Trương Văn Gan, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, để công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự đi vào đời sống của người dân, đơn vị xuyên rà soát, đánh giá tổng quát tình hình ANTT, đúng thực trạng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm. 

Từ đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từ bộ phận nghiệp vụ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại chỗ xây dựng, nâng chất hoạt động, xác định các điều kiện đảm bảo để xây dựng phong trào đạt kết quả.

Công an các từng cấp, từng đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre xác định thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng khác như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua Đồng Khởi mới… để đạt được hiệu quả cao nhất. 

Chỉ tính 10 tháng đầu năm 2019, Công an Bến Tre đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhân rộng mô hình “Tiếng loa an ninh” ở 149/164 xã, phường, thị trấn. Thực hiện sơ kết mô hình “Hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia ban đại diện tổ nhân dân tự quản”. Hướng dẫn 9 xã triển khai thực hiện mô hình “Hội Nông dân xã không để phát sinh người nghiện ma túy”. 

Kiểm tra, thẩm định 8 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT. Song song đó, luôn đổi mới và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình như: “Đội dân phòng cơ động”; “Tổ công nhân tự quản”; “Xóm đạo bình yên”; “Ba xây, ba chống”; “5 tự quản”; “Liên gia tự quản; “Ánh sáng an ninh”; “Tổ phòng, chống tội phạm trộm cắp, khai thác cát trái phép”; mô hình “camera an ninh (hiện có 7.167 hệ thống camera an ninh)... Đặc biệt, đã biểu dương 56 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Tính đến nay, trên địa bàn Bến Tre đã có có 950/978 ấp, khu phố; 145/164 xã, phường, thị trấn; 1.048/1.063 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện, xã quản lý (tỷ lệ 98,59%) đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Từ những kết quả đạt được, năm 2018, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 tập thể, bằng khen 9 tập thể; Công an tỉnh Bến Tre tặng giấy khen 60 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Công an Bến Tre luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc” trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phải vì lợi ích của nhân dân, nhân dân là lực lượng trực tiếp, chủ động trong phong trào”. 

Thời gian qua, Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Trung ương và địa phương về công tác bảo đảm ANTQ và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, Công an xã và lực lượng nòng cốt ở cơ sở, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, xem xét đánh giá uy tín của lực lượng Công an trong các tầng lớp nhân dân thông qua “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…

Trần Lĩnh