Các học viên được khen thưởng

Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, cho biết: Các học viên của khoá học đã được học tập, nghiên cứu 19 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học lãnh đạo quản lý, kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển, 3 chuyên đề đặc thù trong CAND; nghiên cứu thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương. 

Kết thúc khoá học, 100% học viên tốt nghiệp và được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị, trong đó có trên 80% học viên tốt nghiệp khá, giỏi. Học viện Chính trị CAND đã trao tặng Giấy khen cho 6 học viên có thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp trong tổ chức lớp học…

Các đại biểu dự buổi lễ

Dịp này, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng CSND II đã chúc mừng các học viên của khoá học. Đại tá Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; đồng thời mong muốn, các học viên sau khi tốt nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện lý luận chính trị trong lực lượng CAND.

T.Sơn-C.B