Qua 5 năm xây dựng mô hình ATPCCC đã tạo sự chuyển biến và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công tác PCCC. Từ đó, các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp đã đề ra những biện pháp cụ thể; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến cháy nổ.

Các tập, thể cá nhân được khen thưởng

 Trong 5 năm, 140 khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, trường học, khu phố, ấp, xã, phường, thị trấn được công nhận ATPCCC. Tình hình cháy nổ đã được kiềm chế, kéo giảm so với 5 năm trước liền kề, số vụ cháy trên địa bàn tỉnh giảm 113 vụ cháy (49/162 vụ), giảm 4 người chết (2/6 người), giảm 9 người bị thương (4/13 người)…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng chuyên trách phải tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Bởi lẽ, lực lượng này phát hiện xử lý vụ cháy đầu tiên. Nếu hoạt động có hiệu quả thì sẽ hạn chế đáng kể thiệt hại do cháy, nổ gây ra…

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Ngọc đã trao quyết định công nhận 5 đạt chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy cho 5 cơ sở, doanh nghiệp; trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình ATPCCC.

M.Nhật – T.Lực