Sáng ngày 12/5, Đoàn khảo sát của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh – Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trưởng đoàn Khảo sát -  đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lào Cai để khảo sát tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu Tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là hoạt động thực hiện theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức khảo sát hoạt động của các tổ chức Đoàn thể chính trị -xã hội trong Công an nhân dân nhằm đánh giá thực trạng và hoạt động của các đoàn thể, làm rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, khó khăn trong tổ chức hoạt động của các đoàn thể. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Sau khi nghe báo cáo về thực trạng tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội trong Công an tỉnh Lào Cai theo mô hình Ban chấp hành, Đoàn công tác đánh giá cao những ưu điểm vượt trội của mô hình như hiện tại.

Mô hình ban chấp hành do Đại hội bầu ra nên tính đại diện cho đoàn thể sâu rộng hơn, phát huy được trí tuệ tập thể, tính dân chủ và sự năng động sáng tạo của tổ chức đoàn thể và cán bộ đoàn viên, hội viên.

Từ những nhận định trên, các đại biểu đề xuất giữ nguyên mô hình Ban chấp hành như hiện nay để phát huy hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó đóng góp rất lớn vào công tác tham mưu đoàn thể cho nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


Quỳnh Trang