Trị giá ngôi nhà trên khoảng hơn 300 triệu đồng, trong đó cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trích lương và vận động một số doanh nghiệp ủng hộ được tổng cộng 100 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, anh em họ hàng cùng bà con khu phố đã giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Được biết không chỉ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà bản thân Thiếu úy Nguyễn Văn Huy từ khi ra trường đến nay thường xuyên bị đau ốm, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Việc làm trên thể hiện tinh thần tương thân, tương cái, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Khánh