Trong năm 2019, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Cục An ninh kinh tế phát động và quyết liệt chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, đề ra các chỉ tiêu thi đua và xây dựng chương trình hành động cụ thể. Phong trào luôn gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chia thành nhiều đợt gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quán triệt thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ trương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cục đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng theo quy định, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể quần chúng bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đoàn, hội đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ… 

Với các thành tích đã đạt được, trong năm 2019, 8 tập thể và 20 cá nhân thuộc Cục đã được Bộ Công an tặng bằng khen, 7 tập thể và 132 cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an và Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng danh hiệu thi đua trong phong trào “Vì an ninh tổ quốc”. 

Phát huy kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, thực hiện khẩu hiệu “Chủ trương, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2020, Cục tiếp tục phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, kêu gọi các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể thuộc Cục An ninh kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Cục An ninh kinh tế đã đạt được trong năm 2019 đồng thời khẳng định, an ninh kinh tế và đảm bảo an ninh kinh tế là vấn đề hệ trọng, có ý nghĩa nền tảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. 

Đồng tình với chương trình công tác năm 2020 của Cục An ninh kinh tế, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh thêm một số nội dung công tác trọng tâm trong năm 2020 như sau: Cần đặc biệt coi trọng, quan tâm triển khai các giải pháp, sớm khẳng định vai trò “thủ lĩnh, dẫn dắt” lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc trong triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Cần có những giải pháp cụ thể, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được trong giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể với các địa phương, năm 2020, ngoài Công an địa phương, Bộ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đồng chí Cục trưởng, phòng tham mưu giúp Cục trưởng cụ thể hóa, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, định rõ những chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng tuần, từng tháng. Đồng thời, có chỉ tiêu cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản. Hết sức coi trọng phòng ngừa trong bảo vệ an ninh kinh tế. 

Cục An ninh kinh tế cần nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình sâu, quán xuyến toàn diện tình hình theo chuyên đề, lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng văn bản pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, mục tiêu kinh tế trọng điểm, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các dự án đầu tư nước ngoài; kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động gây phương hại đến lợi ích, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia. 

Đẩy nhanh tiến độ đấu tranh các chuyên án, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm… Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Nguyễn Hương