Tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh thuộc Học viện An ninh nhân dân. Sau 20 năm xuất bản, đến nay, tạp chí vẫn luôn được đổi mới về nội dung và hình thức, tăng cường phát triển cả về số lượng lẫn chất chất lượng. Từ tháng 4-2016, tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bổ sung cho phép tạp chí tăng kỳ xuất bản từ 16 kỳ/ năm lên 24 kỳ/ năm, trong đó có 4 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh. 

Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc học viện An ninh nhân dân và ban biên tập tạp chí nhấn nút khởi động website

Để khai thác tốt nhất tiện ích của tạp chí điện tử, tạp chí khoa học và giáo dục an ninh đã triển khai đề án xây dựng website tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh. Sau 6 tháng tích cực triển khai, website của tạp chí chính thức được đưa vào hoạt động. 

Ra mắt ban điều hành website

Sự ra đời của website tạp chí sẽ góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, sinh viện trong Học viện An ninh nhân dân cũng như các độc giả khác có cơ hội sử dụng website. Việc đưa website này vào hoạt động còn nâng cao năng lực lưu trữ thông tin khoa học, nang cao hiệu quả tương tác giữa bạn đọc với tạp chí song vẫn tuân thủ những quy định bảo mật đối với tạp chí…

Trao giấy khen của Học viện An ninh nhân dân cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho tạp chí

Với những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sĩ của tạp chí, tại buổi lễ, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, giám đốc học viện An ninh nhân dân đã trao giấy khen của học viện cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác biên tập, xuất bản và 5 cộng tác viên có nhiều đóng góp cho tạp chí trong năm 2016.


N.Hoa