Trang thông tin điện tử chính thức đi vào hoạt động tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh và công tác nghiệp vụ trong đảm bảo an ninh trật tự; nhằm tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả; hướng dẫn các các quy định, thông tin, khai thác các loại biểu mẫu liên quan việc xuất nhập cảnh; tổ chức và cá nhân có thể lấy các loại tờ khai để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi đến phòng xuất nhập cảnh để làm thủ tục; các khách sạn có thể nhập dữ liệu người nước ngoài tạm trú để khai báo với cơ quan quản lý trực tiếp trên giao diện Web…

Đại tá Nguyễn Đình Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh ấn nút khởi động khai trương Trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh tại địa chỉ có tên miền langson.xnc.vn.
Các đồng chí đại biểu tham quan phòng máy Trang thông tin điện tử.

Trang thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh chính thức hoạt động trên Internet tại địa chỉ có tên miền langson.xnc.vn.

Thủy Quyên - Thế Lực