Quang cảnh lớp bồi dưỡng .

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đợt 2 tại Hà Nội được khai mạc chiều 12-12, nhằm bổ sung thêm nhiều vấn đề mới, những chuyên đề thiết thực. Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày. 

Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng .

Tại đây, đội ngũ cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp trong Tổng cục sẽ được các giảng viên, báo cáo viên là những đồng chí có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công tác lãnh đạo, chỉ huy, công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, truyền đạt các chuyên đề cụ thể.

Lớp học nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy; chất lượng công tác xây dựng Đảng của tổ chức Đảng ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Tổng cục.

XM