Ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban giám khảo Hội thi, cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng có những thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức. Khi thông tin đa dạng nhiều chiều, nhất là mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật.

Toàn cảnh Hội thi

Đặc biệt, các thế lực thù địch tăng cường thông tin xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu, đưa thông tin tích cực. 

Hội thi còn là dịp để các báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Công an Bình Dương tham dự Hội thi
Đức Mừng