Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Tấn Tảo, đề nghị: Các giảng viên phải quán triệt, truyền đạt đầy đủ những quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các học viên tham gia lớp tập huấn. phân tích những tồn tại, thiếu sót, khó khăn vướng mắc và hướng giải quyết để học viên hiểu, vận dụng trong công tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn.

Đối với các học viên, phần lớn đều là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú. Do đó, các đồng chí cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học, tiếp thu tinh thần và nội dung các chuyên đề được trình bày tại lớp tập huấn.

Đồng thời, tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ để cùng với các giảng viên làm sáng tỏ các vấn đề còn vướng mắc. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác giữa các địa phương…

Đức Mừng