Năm 2019, Học viện Chính trị CAND được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. 

Đây là khóa đào tạo đầu tiên, là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Học viện Chính trị CAND sau 6 năm thành lập và đi vào hoạt động. Các đồng chí học viên tham gia khóa học là cán bộ Công an đã tốt nghiệp đại học, đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Thời gian đào tạo toàn khóa là 24 tháng với tổng số 60 tín chỉ chia làm 3 phần chính gồm kiến thức chung, kiến thức cơ sở, chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp. 
Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện chính trị CAND phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ Học viện trong việc tổ chức khóa học. 

Đây cũng là khóa tự đào tạo cán bộ Công an có trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đầu tiên của Bộ Công an nhằm đáp ứng các yêu cầu về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng lực lượng CAND. 

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị hệ thống những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, những tri thức chuyên sâu về chính trị học, phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng những kỹ năng liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng trong tình hình mới.                                 
Các đại biểu với học viên tham dự lễ khai giảng.
PV