Đại tá Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Phụ trách BV cho biết, nội dung đào tạo cho các học viên nước bạn tập trung chuyên khoa Ngoại. Giảng viên là các bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành ngoại khoa, gây mê hồi sức của BV 30-4.

Hai bên trao đổi nội dung khóa học.

Đại tá Nguyễn Văn Khôi đề nghị tới các bác sĩ của BV 30-4 với vai trò là giảng viên cần có sự đầu tư tập trung những kiến  thức cơ bản hữu ích cho các bài giảng; gắn kết với thực tiễn công tác chuyên môn hàng ngày cùng với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nắm bắt và ứng dụng thực hành cụ thể để cuối khóa học mỗi học viên nước bạn có thể thực hành cơ bản về phẫu thuật (ngoại khoa). 

Khoá bồi dưỡng chỉ trong 3 tháng.

H.Nga