Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho CBCS lực lượng CSGT những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ CSGT, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nhằm gió phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT khẳng định việc bồi dưỡng cho CBCS nắm được những nội dung, kiến thức mới trong lĩnh vực mình công tác là việc làm hết sức cần thiết nhằm giúp CBCS nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao khả năng tư duy, cách xử lí tình huống của CBCS trên đường; yêu cầu các học viên nghiên cứu, tiếp thu chương trình học, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Toàn cảnh lớp học.

Được biết, mỗi năm xảy ra khoảng 20 nghìn vụ tai nạn ít nghiêm trọng nên nhiệm vụ của lực lượng CSGT rất nặng nề, đòi hỏi CBCS phải có trình độ nghiệp vụ tốt, nắm chắc quy trình công tác để vận dụng trong thực tế. Qua lớp học này, ngoài nghiệp vụ TTKS, xử lí vi phạm... các giảng viên cần tập trung bồi dưỡng sâu kiến thức cho học viên về quy trình giải quyết các vụ tai nạn giao thông để phục vụ công tác.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong thời gian học 1 tuần, các học viên sẽ học 6 bài học về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSGT; văn hoá, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với lực lượng CSGT; văn hoá ứng xử của CSGT...và các chuyên đề riêng cho từng lực lượng CSGT đường thuỷ, đường bộ, đường sắt...

P. Thuỷ