Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện CAND dự và chỉ đạo buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long yêu cầu mỗi học viên nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, chủ động nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, vừa đối chiếu với thực tiễn công tác.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó cần sớm đáp ứng yêu cầu của phương pháp học tập mới; tích cực trao đổi, đối thoại để làm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong lý luận cũng như trong thực tế công tác, trên các lĩnh vực kinh tế xã hôi, đối ngoại, quốc phòng an ninh…

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND hy vọng sau khoá học, các học viên sẽ thu được kết quả tốt đẹp, có thêm hành trang hữu ích đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình.

Đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, làm chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trở thành những viên gạch hồng góp phần tô thắm, xây dựng Học viện Chính trị CAND phát triển vững chắc.

Quỳnh Vinh