Đây là khóa đào tạo đầu tiên cho cán bộ chiến sỹ Công an các địa phương kể từ sau khi thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức, giúp Công an các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu rõ ý nghĩa của khóa đào tạo. Việc bảo đảm an ninh mạng trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách, chiến lược được các quốc gia đặc biệt quan tâm. 

Nhiều cán bộ chuyên trách đấu tranh với loại đối tượng này cũng như Công an các đơn vị, địa phương còn chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ thuật an ninh mạng, do đó, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội còn hạn chế…

Các đại biểu cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm.

Tại Khóa học lần này, 45 học viên sẽ được nghe giảng trực tiếp kết hợp với thực hành, trao đổi trên thao trường mạng; thông qua Khóa học, các học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kiến thức cơ bản về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng bảo mật thông tin cho người sử dụng mạng máy tính; nhận thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng, một số phương thức, thủ đoạn và biểu hiện phổ biến của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Xuân Mai