Tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu về tư pháp hình sự, kết hợp chặt chẽ hơn giữa lý luận và thực tiễn, từ đó có thể phục vụ tốt hơn nhiệm vụ, công tác chuyên môn của mình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm-Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Các tân học viên hệ dân sự cần nhận thức rõ được học tập, rèn luyện tại Học viện CSND là vinh dự, cơ hội lớn để lập thân, lập nghiệp.

Các học viên ngành Tư pháp hình sự chụp ảnh lưu niệm với ban giám đốc Học viện CSND ngày 9-12.

Bên cạnh việc lĩnh hội kiến thức, các học viên cũng cần thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý học viên do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện CSND ban hành, nhất là vấn đề rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong chính quy của lực lượng vũ trang.

Thu Hà