Trong những năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Công an Bắc Cạn đã phát động nhiều phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập, chiến đấu và nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công  tác chính trị, Bộ Công an đánh giá, công tác thi đua khen thưởng của Công an tỉnh Bắc Kạn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng luôn quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay; từ đó có sự biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thời gian tới, với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an  tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy đảng và lãnh đạo Công an các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, thành tích tới đâu khen thưởng tới đó. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ. Khắc phục tình trạng khen thưởng tập trung cho lãnh đạo, chỉ huy, khen thưởng theo kiểu chia phần hoặc tình trạng “chạy khen thưởng”.

Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là những gương cán bộ chiến sỹ hy sinh anh dũng, tận tụy với công việc, lập công xuất sắc, gương quần chúng nhân dân không sợ nguy hiểm, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm…

Tại buổi tọa đàm, Công an tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương 15 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2013 -2017; khen thưởng 13 tập thể, 43 cá nhân trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ánh Dương