Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bám sát chủ đề công tác năm 2018 là “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các đơn vị trong Cụm (Đoàn Thanh niên Công an, Đoàn Thanh niên Quân đội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương) đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng định hướng của Trung ương Đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị với nhiều điểm nhấn, có sức lan tỏa, gắn với những Lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của các đơn vị trong Cụm như: kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Trong năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp Ủy. Các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã chủ động xây dựng Kế hoạch của năm 2018 bám sát chủ đề chương trình công tác năm của Trung ương Đoàn; chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình, hoạt động phát huy tính sáng tạo của đoàn viên và lồng ghép nhiều hoạt động tạo sức lan toản lớn, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức với nhiều phương thức đổi mới, hấp dẫn đoàn viên, thanh niên, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị có qui mô rộng lớn và lan tỏa. 

Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng sôi nổi, trong đó các đơn vị trong cụm đã đóng góp nguồn lực lớn đáng kể; đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên có quy mô, tầm cỡ trọng điểm, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi.

 Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động, phong trào của các đơn vị trong Cụm.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo những công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, kết thúc năm tuổi trẻ sáng tạo không có nghĩa là câu chuyện sáng tạo dừng tại đây, mà câu chuyện sáng tạo của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn phải được kiên trì và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. 

Năm 2019, gắn với các chỉ tiêu nhiệm kỳ, việc thực hiện phải có hiệu quả ngay từ cơ sở, các tỉnh, thành đoàn, các đoàn trực thuộc để mang lại giá trị, thành công. 

Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, từ đó tham gia tốt vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 

Mở ra nhiều môi trường, tạo ra nhiều không gian để các đoàn viên thanh niên có thể phát huy cao nhất tinh thần tình nguyện. Phát huy thể mạnh của các đơn vị trong Cụm nhằm tăng cường sự kết nối, chia sẻ của Cụm với các đơn vị khác trong cả nước…

N.M