Đây là 2 địa phương điển hình trong xây dựng các mô hình văn hoá giao thông đường thuỷ, tạo sự chuyển biến mạnh  mẽ về ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, TTXH, xây dựng nếp sống  văn minh, lịch sự.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình văn hoá giao thông đường thuỷ

"Văn hóa giao thông đường thủy" là một trong các mô hình được xây dựng từ Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" do Ủy ban ATGT quốc gia phát động. 

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn quốc đã có hơn 1.600 mô hình này hình thành và hoạt động, trong đó Hải Phòng và Kiên Giang là hai trong số những địa phương điển hình, thu hút được hàng ngàn người dân tự giác tham gia. 

Tiếp nối thành công sau 5 năm thực hiện, Ủy ban ATGT quốc gia đã tiếp tục ban hành các Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động năm 2016, 2017 và 2018.

Ban Tổ chức tặng dụng cụ nổi cho hai địa phương

Tại Hải Phòng, "Tuyến sông Cấm Văn hóa - An toàn" là 1 trong 3 mô hình điểm đầu tiên do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với địa phương xây dựng. Mô hình này hội tụ được nhiều loại mô hình cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông văn hóa - an toàn; đoạn - tuyến sông văn hóa - an toàn; đoàn tàu văn hóa - an toàn bà cơ quan, đơn vị chức năng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy văn hóa...

Tại An Kiên Giang – địa phương duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình “Văn hoá giao thông đường thuỷ”  kéo giảm tai nạn giao thông đường thuỷ trên cả 3 tiêu chí. 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã xây dựng chi tiết 6 loại tiêu chí mô hình “Văn hoá giao thông đường thuỷ” và xây dựng mô hình thí điểm “Đoạn sông văn hoá – an toàn” trên tuyến kênh Rạch Giá – Long Xuyên và mô hình “Bến đò Văn hoá – an toàn” tại bến đò Xáng Cụt, thị trấn Gò Quao, Kênh Tư...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng, duy trì các mô hình “Văn hoá giao thông đường thuỷ” và biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Thu Thuỷ