Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng đã công bố và trao quyết định cho 20 đồng chí Công an chính quy đang công tác tại các đơn vị, Công an tỉnh và các đội nghiệp vụ Công an huyện Kim Bảng được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã, trong đó 06 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an các xã: Thanh Sơn, Thi Sơn, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nhật Tựu và Thụy Lôi.

 Đây là những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, đã hoàn thành chương trình tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ và được cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, địa phương tin tưởng lựa chọn.

Trung tá Trịnh Minh Hoàng trao quyết định cho các đồng chí Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Với 18/18 xã, thị trấn được bố trí Công an xã chính quy, Kim Bảng là đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh hoàn thành Chủ trương của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Trung Dũng