Dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Nam Định; Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an...

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), các cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đề ra những giải pháp có hiệu quả, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong công tác PCTP; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCTP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí nhấn mạnh để tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, tạo chuyển mạnh mẽ về an ninh trật tự ở địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; kết hợp PCTP với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa bỏ những điều kiện phát sinh tội phạm, giảm tái phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội.

Tại hội nghị, 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2010 – 2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Trần Xuân