Dự cuộc họp có Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Văn phòng Bộ Công an…

Tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật đã báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu về tình hình triển khai công tác của Ban xây dựng điều chỉnh Dự án Hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy lực lượng CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, năm 2009, Dự án Hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Dự án có nhiều ưu điểm, rất cần thiết, phục vụ chỉ huy chiến đấu và cải cách hành chính; đồng thời tăng cường năng lực cho Trung tâm chỉ huy Bộ Công an, các Tổng cục và Công an cấp huyện.

Tháng 6/2015, lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập Ban xây dựng Dự án điều chỉnh Dự án Hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy (Ban 515)…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá, từ khi Dự án được Bộ phê duyệt, các đơn vị chức năng đã có nhiều cố gắng triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Việc triển khai Hệ thống thông tin chỉ huy và truyền hình trực tuyến từ Bộ đến địa phương đã đạt yêu cầu bảo mật thông tin, công tác truyền thông thông tin được nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu một bước yêu cầu thông tin chỉ huy của toàn lực lượng; góp phần hoàn thiện chế độ thông tin chỉ huy của Bộ Công an.

Thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ đạo các đơn vị chức năng cần xác định rõ và điều chỉnh mục tiêu, yêu cầu của Dự án; có cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý; mỗi thành viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Tăng cường đầu tư cho thông tin Trung tâm chỉ huy của Bộ; một số Trung tâm tại các Tổng cục trọng điểm và ưu tiên cho Công an cấp cơ sở, cấp huyện.

Giao cho Ban quản lý B609 chủ trì phối hợp với các đơn vị hoàn thành về nội dung, yêu cầu của Dự án bổ sung, điều chỉnh; cơ chế chính sách, tổ chức cán bộ… cho phù hợp với giai đoạn hiện nay để trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Điều chỉnh các thành viên, Ban chỉ đạo Ban B609, hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ đề ra, phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu…

Hiếu Quỳnh