Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tiến độ hoạt động và tóm tắt nội dung các chuyên đề của Tiểu ban xây dựng đề án, Tiểu ban tổ chức nhân sự; Báo cáo tiến độ hoạt động xác định địa điểm thành lập Trường của Tiểu ban cơ sở vật chất. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia phát biểu ý kiến đóng góp về sự cần thiết thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND; công tác tổ chức bộ máy; thực trạng và mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao; các vấn đề liên quan đến địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ cho giai đoạn đầu hoạt động của Trường...

Trung tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND là yêu cầu rất cấp thiết trong tình hình hiện nay. Đây không chỉ đơn thuần là việc khép kín đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học cho lĩnh vực ngoại ngữ nghiệp vụ CAND mà còn góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sỹ CAND trong tương lai; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của Thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan. 

Xung quanh Đề án tiền khả thi, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị bộ phận thường trực của Tiểu ban và các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Đề án một cách tốt nhất để báo cáo Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho ý kiến chỉ đạo; phối hợp tích cực với Bộ Giáo dục - Đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng tiến độ...

A.Hiếu – T.Xuân