Trong đó, Cục Tham mưu, Cục Y tế, Cục Kho Vận, Công ty May 19-5, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền, là các đơn vị có số lượng cán bộ chiến sỹ công nhân viên tham gia rất đông.

Nhiều bài dự thi rất công phu, có hình ảnh minh họa phong phú, trình bày đẹp, có bài lên tới 600 trang; đặc biệt có bài viết tay tới 200 trang.

Ngoài việc trả lời câu hỏi, nhiều bài thi còn liên hệ cụ thể đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Nguyền Hiền