Tham dự Hội thảo có 30 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Công an Thành phố Hà Nội và các trường Công an Nhân dân.

Thượng tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.
Ông Gianni Volpin, Trưởng đại diện ICRC tại Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo do ông John-Erik Jensen, chuyên gia của ICRC về công tác an ninh và cảnh sát, điều hành thảo luận và chia sẻ về các nội dung liên quan đến những thách thức trong công tác cảnh sát; cân bằng quy tắc nhân đạo, đảm bảo quyền công dân và thực thi quyền lực cảnh sát; vai trò của ICRC trong việc chuẩn bị cho cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình; các quy tắc và tiêu chuẩn hướng dẫn việc thực hiện quyền hạn của lực lượng cảnh sát, quản lý đám đông... 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Với 40 năm kinh nghiệm phong phú trong các vị trí khác nhau tại Cảnh sát Đan Mạch, giảng viên Trường Cảnh sát, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nhiều nước trên thế giới, ông John-Erik đã giúp các đại biểu Việt Nam hiểu thêm về các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế trong thực thi quyền hạn của lực lượng cảnh sát nhằm vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức đã thu được để tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp trong phòng, chống tội phạm và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc trong thời gian tới.

Thượng tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại đã thay mặt Bộ Công an đến phát biểu khai mạc, bế mạc Hội thảo cùng với ông Gianni Volpin, Trưởng đại diện ICRC tại Hà Nội.

Nguyệt Trần