Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích thực tiễn thực hiện các chuyên đề tại các địa phương, đơn vị mình thời gian qua, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật, các quy định của Bộ Công an cho phù hợp với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại hội thảo.

Phân tích một số nhược điểm, tồn tại, bất cập hiện nay trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an, đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần thực hiện tốt đồng thời các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; siết chặt trật tự kỷ cương trong thực hiện một số biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội; củng cố cơ chế phối hợp và phân cấp giữa các lực lượng trong tiếp nhận tố giác, điều tra tội phạm. Củng cố cơ quan điều tra đảm bảo về số lượng, chất lượng, tăng  cường giáo dục, quản lý cán bộ chiến sỹ để lực lượng điều tra viên ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trịnh Mạnh