Đọc báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị CAND nêu rõ, qua hơn 14 năm thực hiện Quyết định số 1104/2002/QĐ-BCA(X11) của Bộ “Quy định về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong lực lượng CAND”, các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống với nhiều hình thức. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các hoạt động kỷ niệm còn nhiều bất cập, quy mô, cấp độ và tần suất tổ chức của một số lực lượng quá nhiều; việc xác định ngày kỷ niệm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiếu thống nhất, tràn lan, lãng phí...

 Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu tại Hội thảo

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Tổng cục Chính trị CAND đã tham mưu cho Bộ ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCA-X11 tổ chức nghiên cứu xây dựng quy định nhằm chấn chỉnh việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương trong CAND, trên cơ sở căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm.

Căn cứ Kế hoạch 113 nêu trên, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức 2 Hội thảo với Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến các đơn vị vào dự thảo Thông tư quy định tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong CAND – gồm 3 chương, 17 điều.

Tại Hội thảo lần này, đã có 21  đại biểu tham gia ý kiến, tập trung vào nội dung Thông tư. Đa số các đại biểu đều đồng tình với việc, trong lực lượng CAND chỉ tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống CAND (19-8) gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng Lê Văn Đệ cho biết, các ý kiến phát biểu đã tập trung vào những vấn đề cần thảo luận, đạt hiệu quả cao; bố cục Thông tư sẽ được thiết kế, xây dựng lại theo bố cục mới… Ngày truyền thống được tổ chức theo 3 cấp độ. Đối với năm tròn là cấp quốc gia, địa phương do Tỉnh ủy, thành phố tổ chức; cấp độ 5 năm đối với Bộ thì do Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Công an Trung ương, còn địa phương do Đảng ủy, Giám đốc Công an các tỉnh thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm...

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập tại các Tổng cục, Cục, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an và Cảnh sát PCCC các địa phương cũng  theo 3 cấp độ năm tròn, năm lẻ 5 hoặc năm khác. Riêng cấp phòng, cấp huyện (gồm huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm khi có khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trở lên.

Sau hội thảo này, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị Cục công tác chính trị CAND trên cơ sở kết quả hội thảo của 3 cụm hoàn chỉnh dự thảo Thông tư; đồng thời sẽ gửi cho các đơn vị, địa phương để cho ý kiến lần cuối cùng trước khi chuyển cho Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp báo cáo lãnh đạo Bộ.

 


Minh Hiền