Thiếu tướng, TS Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự.

Theo Thiếu tướng Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Học viện ANND, mục đích của hội thảo nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về ANQG; khẳng định những thành tựu, phát hiện những bất cập, hạn chế về lý luận và thực tiễn; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu phát triển lý luận và nâng cao hiệu quả QLNN về ANQG, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác của lực lượng CAND; tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về ANQG trong tình hình hiện nay.

T.Uyên