Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chủ trì điều hành thảo luận có Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Chủ nhiệm đề tài.

Thiếu tướng PGS.TS Trần Vi Dân và các đại biểu tại Hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: T.S Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn, các chuyên gia phân tích, bình luận các vấn đề chính trị, thời sự quốc tế có uy tín đến từ các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Viện Chiến lược Quốc phòng, Học viện Ngoại giao, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, bình luận các vấn đề chính trị, thời sự trong nước, quốc tế có uy tín của lực lượng CAND: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng; Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu; Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo; Thiếu tướng Lê Văn Long; Thiếu tướng, TS Nghiêm Chiêu Dương; Đại tá Nguyễn Minh Tâm…

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân nêu rõ: Hội thảo  khoa học “Bối cảnh quốc tế mới và những tác động, ảnh hưởng đến an ninh chính trị Việt Nam” là một trong hai hội thảo đề tài cấp quốc gia, nằm trong Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đề tài nhằm mục tiêu luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn về bối cảnh quốc tế mới và tác động, ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế mới tới an ninh chính trị (ANCT) của Việt Nam nói chung và ANCT vùng Tây Nguyên nói riêng.

Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo khoa học lần này vừa là nhiệm vụ nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài, vừa là hoạt động khoa học của Học viện nhằm nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học về những vấn đề mới, phục vụ tham mưu, tư vấn với các cấp lãnh đạo trong việc tổ chức các giải pháp bảo đảm ANCT, TTATXH, phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước và các vùng chiến lược, trong đó có vùng Tây Nguyên.

Thông qua các ý kiến tham luận của các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu được nhiều thông tin bổ ích cho quá trình hoàn thiện kết quả nghiên cứu đề tài; đồng thời, góp phần quan trọng trong việc bổ sung kiến thức mới, nâng cao nhận thức, nhất là những vấn đề lý luận chính trị, an ninh… cho đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện Chính trị CAND, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã sôi nổi thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tham luận bổ ích cho quá trình hoàn thiện kết quả nghiên cứu đề tài.

Tâm Minh