Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an đã dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, với 55 báo cáo tham luận được chuẩn bị công phu, nghiêm túc rất tâm huyết, có giá trị cao cả về lý luận, thực tiễn, lịch sử, nhân văn sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, TP Hà Nội; các đơn vị trực thuộc Bộ, các ban, sở, ngành của Thành phố, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tại Hội thảo khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, lực lượng Công an Thủ đô cần tiếp tục nghiên cứu và tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm mang tính chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề đòi hỏi bức thiết trong thực tiễn bảo đảm ANTT của Thủ đô...

Cần phải có những giải pháp thiết thực và bền vững, vấn đề phát triển kinh tế, quốc phòng gắn với nhiệm vụ bảo vệ ANTT, PCTP mới như tội phạm về môi trường, sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và các đại biểu.

Xây dựng các mô hình, điển hình trong PCTP, bảo đảm ANTT; phổ biến những kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ Hội thảo đến Công an các địa phương trong cả nước; đưa các kết quả Hội thảo vào phục vụ công tác đào tạo cán bộ của Học viện Cảnh sát nhân dân và các trường CAND.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu, Công an Hà Nội và Học viện CSND cần khuyến khích và thu hút nhiều nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ hoạt động thực tiễn của các bộ, ngành Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể của Hà Nội tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ cho công tác PCTP, đảm bảo ANTT…

Minh Hiền