Tới tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an các tỉnh, các đơn vị chức năng, phòng nghiệp vụ thuộc công an các đơn vị địa phương và các trường CAND phía Nam, giảng viên trường Cao đẳng ANND II.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thống nhất đánh giá toàn diện kết quả, thành tựu đã đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những phương pháp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thực tế, luân chuyển trong Trường trong thời gian tiếp theo. 

Nhiều tham luận đưa ra những giải pháp thiết thực có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác thực tế, luân chuyển trong Nhà trường, nâng cao uy tín của Nhà trường đối với các đơn vị, địa phương trong công tác bồi dưỡng giảng viên phục vụ công tác giáo dục đào tạo trong CAND.

Được biết, trong thời gian qua (từ năm 2004-2016), giáo viên nhà trường đã đăng ký và thực hiện 285 lượt công tác thực tế với 106 giáo viên, tổng thời gian là gần 11.500 ngày hành chính tại các đơn vị địa phương.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu cũng nhìn nhận thấu đáo những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực tế luân chuyển giảng viên của trường Cao đẳng ANND II nói riêng và các trường CAND nói chung, trong đó chú trọng đến vấn đề tăng cường phối kết hợp với các đơn vị địa phương đề ra những chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

Quang Huy