Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì hội thảo. 

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; đại diện Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng và Công an một số địa phương; các trường CAND khu vực phía Bắc.

Hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất các nội dung đã được Công an các đơn vị, địa phương tham gia đóng góp ý kiến và kết quả nghiên cứu, biên soạn, sửa đổi điều lệnh CAND trước khi báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định ban hành, thực hiện thống nhất về điều lệnh trong toàn lực lượng CAND, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất đồng tình, trên cơ sở báo cáo số 106/X15-P6 ngày 19-1-2018 của Cục Công tác Chính trị (nay là Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị) sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 17, 18, 19 và để hợp nhất Thông tư số 37 vào các Thông tư 17, 18, 19 của Bộ, 5 Nghi lễ CAND quy định tại Hướng dẫn số 14984/X11-X15 và bổ sung thêm 3 nghi lễ mới (lễ khai mạc hội thi, hội thao; lễ bế mạc hội thi, hội thao; tang lễ), việc sửa đổi, bổ sung, đề xuất Bộ ban hành thông tư mới nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND là hết sức cần thiết.

Đồng thời, các đại biểu cũng tích cực thảo luận về tên gọi, bố cục dự thảo Thông tư; một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Thông tư; lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp và những nội dung cần thống nhất giữa Điều lệnh Quân đội và Điều lệnh Công an. 

Vũ Linh