Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm có gần 500 đại biểu. Hội nghị tập trung thảo luận các mô hình, cách làm hay của lực lượng công an các thành phố, qua đó trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng công an các tỉnh ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tế tại các địa phương. 

Đại biểu dự hội nghị trao cờ luân lưu giữa các đơn vị tổ chức hội nghị.

Trọng tâm của hội nghị lần này là những cách làm sáng tạo khác nhau của công an các địa phương góp phần vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đồng thời phải kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác, phát giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó góp phần tạo mối đoàn kết trong các khối dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân. 

Tại hội nghị, các đại biểu còn trao đổi về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng công an các thành phố trên toàn quốc, góp phần quan trọng, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện về phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.


Ngọc Sơn