Sự ra đời của Học viện Chính trị CAND thể hiện  quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND, là bước phát triển rất quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong 4 năm qua, Học viện Chính trị CAND đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, củng cố phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy. Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, đồng lòng cùng nỗ lực, cố găng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường, Học viện Chính trị CAND đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân ghi nhận. 

Có được những thành công đó, bên cạnh những cố gắng nội lực, Học viện Chính trị CAND đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, sự giúp đỡ của lãnh đạo Thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân, Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng lý luận Bộ Công an, các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy lớn của đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong, ngoài CAND.

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm Ngày thành lập, Học viện Chính trị Công an nhân dân xin trân trọng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng lý luận Bộ Công an, các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Học viện mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới. 
PV