Cùng dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục chính trị CAND, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường CAND, công an các đơn vị địa phương.

Trải qua 25 phát triển đào tạo sau đại học, các học viện, trường CAND đã chủ động nghiên cứu khoa học, chú trọng xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo đảm bảo cho học viên có thể nghiên cứu; hàng ngàn chuyên đề khoa học, luận văn luận án các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó có nhiều công trình có chất lượng là nguồn tri thức quý báu góp phần nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc của thực tiễn đấu tranh bảo vệ ANTT đang đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 25 năm đào tạo sau đại học trong CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích và chỉ rõ những thành tựu cũng như hạn chế của công tác đào tạo sau đại học trong 25 năm qua. Trên cơ sở đó đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong lực lượng CAND trong thời gian tới.

Tổng kết tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND cho biết: Ban tổ chức sẽ ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và tổng hợp thành báo cáo trình Bộ Công an về vấn đề này.

“Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ. Dự kiến, trong năm 2017, quy chế mới sẽ được ban hành. Đây là cơ sở để dựa trên cái khung chung đó, chúng ta sẽ có những điều chỉnh phù hợp như siết chặt điều kiện đầu vào và đầu ra, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các trường, tăng cường công tác thanh kiểm tra... với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận với chuẩn quốc tế”- Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày một số công trình nghiên cứu sau đại học tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu trong công tác đào tạo sau đại học trong 25 năm qua.

Đồng thời, khẳng định, sự phát triển của đào tạo sau đại học trong CAND cả về chất lượng lẫn số lượng đã minh chứng rõ việc đầu tư phát triển đào tạo sau đại học là hoàn toàn đúng hướng; đóng góp lớn vào việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy trong toàn lực lượng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp Bộ công an xây dựng chiến lược về nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia.

Để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác đào tạo sau đại học.

Đây là cấp học cao nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân; kết quả nghiên cứu phải là “sản phẩm trí tuệ”; có tính ứng dụng. Học viên phải được trang bị nhận thức, cách tiếp cận tri thức ở trình độ cao, có khả năng nghiên cứu khoa học; kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự…

Chú trọng công tác xây dựng đề án phát triển quy mô gắn với nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ trí thức công an có trình độ cao trong thời kỳ mới.

Trong đó, xác định rõ đối tượng, quy mô, thời gian, khung kiến thức, chương trình, phương pháp đào tạo đối với từng chuyên ngành; tiêu chuẩn chất lượng và phạm vi sử dụng sản phẩm đầu ra; tính khoa học và tính ứng dụng của các luận văn, luận án.

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đào tạo sau đại học, nhất là các quy định về tuyển sinh, quản lý cán bộ đi học ở nước ngoài, ngành ngoài; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên bảo đảm các tiêu chuẩn giảng viên đào tạo sau đại học trong nước, tiếp cận với các tiêu chuẩn của các nước trên thế giới; tăng chuẩn đầu vào đối với đào tạo tiến sĩ và tăng cường công tác thanh kiểm tra để nâng cao chất lượng đầu ra.

Huyền Thanh