Hơn 30 tham luận của các trưởng, phó khoa bộ môn, các giáo viên, học viên xuất sắc chia sẻ tại hội nghị đều là những kinh nghiệm hay, sáng tạo và thực chất nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất, trong đó đều hướng đến giải pháp chủ đạo là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng công nghệ và phương tiện kỹ thuật dạy - học một cách hiệu quả; nâng cao chất lượng các giờ thảo luận, thực hành, xêmina, báo cáo thực tế.

Học viện CSND sẽ tổ chức các phong trào thi Olympic, thi chuyên đề, nghiên cứu khoa học, thi học sinh giỏi giữa sinh viên các lớp học, tạo động lực thúc đẩy trong học tập.

Việc biên soạn bổ sung hoàn thiện hệ thống giáo trình, tăng số lượng và chất lượng hệ thống tài liệu tham khảo cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp sinh viên tiếp cận nhanh với kiến thức mới.

Học viện cũng sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra dạy - học, tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên khách quan, công bằng. Sắp tới, Học viện CSND sẽ thí điểm các môn ngoại ngữ, tin học và chính trị theo hình thức đào tạo tín chỉ…

Tại Hội nghị, 17 tập thể và 32 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã được Giám đốc Học viện CSND khen thưởng

Thu Phương