Đây cũng là một nội dung quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua ở các đơn vị Công an. PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, về những định hướng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND thời gian tới.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong CAND?

Thiếu tướng Đào Gia Bảo: Ngày 12-9-2016, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND, trong đó, xác định rõ 7 nội dung trọng tâm cần thực hiện và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; giao Tổng cục Chính trị CAND là cơ quan Thường trực giúp Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng CAND.

Bộ Công an đã cụ thể hóa, tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng, với nội dung cốt lõi là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ứng xử nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đây được coi là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Bộ Công an cũng lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua và nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm...

PV: Công an các đơn vị, địa phương đã hưởng ứng và có cách làm cụ thể như thế nào trong thực hiện Chỉ thị 05?

Thiếu tướng Đào Gia Bảo: Công an các đơn vị, địa phương đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương.

Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo để gắn việc thực hiện Chỉ thị với công việc thường xuyên hằng ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng đội, với gia đình và nơi cư trú. Như Công an tỉnh Hòa Bình ký Giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 không, 2 quản”; Công an tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp.

Công an các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Nam Định, Tuyên Quang, Hải Dương, An Giang… xây dựng bản đăng ký kế hoạch của cá nhân, tập thể thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị.

Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức ghi danh vào sổ đảng viên tiêu biểu tại các chi, đảng bộ cơ sở hằng tháng, làm cơ sở cho việc lựa chọn gương người tốt, việc tốt; Công an tỉnh Hà Nam tổ chức xây dựng mô hình điểm cấp tỉnh về “Đổi mới, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Và còn rất nhiều cách làm hay, sáng tạo mà chúng tôi không thể thống kê hết được nhưng qua kiểm tra thực tế tại Tổng cục và một số đơn vị địa phương cho thấy, các đơn vị đã vận dụng rất có hiệu quả.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị.

PV: Để thực hiện "gương mẫu, đi đầu", đã có những đổi mới gì ở từng Đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, đảng viên thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Đào Gia Bảo: Lực lượng CAND đã bổ sung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Để “gương mẫu, đi đầu” trong việc thực hiện, toàn lực lượng CAND đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết, gắn với tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện, làm chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong CAND, theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, gắn với phong trào thi đua các cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động.

Điểm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong CAND còn thể hiện ở việc quy định rõ trách nhiệm Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; chịu trách nhiệm chính trong việc để đơn vị và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cấp dưới sai phạm.

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nghiêm túc thực hiện việc không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tổ chức ăn uống, chè chén, liên hoan khi kết thúc hội nghị, kỳ họp, gặp mặt, tổng kết năm, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm...

PV: Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 trong CAND qua 1 năm thực hiện còn những tồn tại, hạn chế gì? 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo: Bên cạnh những ưu điểm đạt được, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 cũng còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đúng mức; tổ chức các hoạt động có lúc còn mang tính hình thức, bị động, chưa gắn với tính chất đặc thù của đơn vị, địa phương; có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, quyết liệt trong phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn các hạn chế, thiếu sót của CBCS.

Bên cạnh đó, vai trò gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng có lúc chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa nghiêm túc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa; thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc...

PV: Lực lượng CAND sẽ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào để đạt hiệu quả, chất lượng hơn trước?

Thiếu tướng Đào Gia Bảo: Lực lượng CAND sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nội dung, yêu cầu và thực hiện Chỉ thị 05, gắn kết với các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những biện pháp quan trọng đó là, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân; đề ra các hình thức, biện pháp phù hợp, gắn với xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an trong lòng dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng!

Anh Hiếu (thực hiện)