Qua việc phát hiện, tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, thu hồi 567,1kg thuốc nổ AD1; 86 chiếc kíp nổ, gần 2.300m dây cháy chậm...

Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP Hoà Bình tiếp nhận, tiêu hủy an toàn số vật liệu nổ tồn kho do Công ty Sông Đà 702 quản lý bao gồm 20.829 kíp nổ, 1.286 quả pháo hiệu; 471m dây nổ; 1.994 nụ xoè; 62.000 rơ le các loại...

Oanh Vũ