Cụm liên kết phối hợp đảm bảo ANTT Nam Từ Liêm - Hà Đông - Hoài Đức được ký kết thành lập bao gồm 12 xã, phường. Trên địa bàn cụm giáp ranh này có nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, là đầu mối giao thông quan trọng vào thành phố, có nhiều dự án kinh tế lớn của Trung ương và Thành phố đã và đang tiếp tục được triển khai.

CAQ Nam Từ Liêm bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm liên kết năm 2017 cho CAH Hoài Đức.

Trước đây, những tuyến giao thông tại khu vực địa bàn giáp ranh này khá phức tạp về ANTT, thường xuyên bị các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Để nâng cao công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh này, cụm liên kết ANTT Nam Từ Liêm - Hà Đông - Hoài Đức được ký kết. Dưới chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của tất cả 12 thành viên trong cụm, tình hình ANTT đã có sự chuyển biến mạnh.

Định kỳ hàng tháng các đơn vị phường, xã trong cụm liên kết thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến ANTT qua điện thoại, các vấn đề đột xuất đều được đơn vị quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay. 

Nhờ vậy, năm 2016, các xã, phường thuộc Cụm liên kết đã không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng ANTT, tình hình tội phạm cơ bản đã được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra khám phá án của cụm đạt cao.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả đảm bảo ANTT trong toàn cụm liên kết, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Cụm liên kết xác định, ngoài duy trì các giải pháp đã có, năm 2017, toàn Cụm sẽ đẩy mạnh triển khai các chuyên đề phòng chống tội phạm, củng cố hoạt động và nhân rộng các mô hình của phong trào, nhất là CLB Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa bàn giáp ranh...

Tâm Minh