Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, TP, các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Trrần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị ngoài việc biểu dương khen ngợi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại tỉnh Hải Dương đã có những chuyển biến sâu sắc, tích cực góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANCT, TTATXH ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận, đồng chí Cục trưởng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp, các ngành đặc biệt là lực lượng Công an cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sao cho đảm bảo chất lượng hiệu quả, tránh hình thức phô trương, với các mô hình điển hình tiên tiến đã được xây dựng cần quan tâm, bồi dưỡng cả về nghiệp vụ chuyên môn để những mô hình, điển hình này là những nhân tố đắc lực trong việc đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đều thống nhất trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Văn Tú